Då semifinalerna i fälttävlan inte arrangerats på ett korrekt sätt har vi i samråd med Svenska Ridsportförbundet beslutat att samtliga hästar som genomfört semifinalerna är kvalificerade för deltagande i finalen. Organisationerna runt Breeders Trophy kommer efter att årets finaler är slutförda göra en utförlig undersökning i vad som brustit och ta fram en handlingsplan inför 2020. 

Vi önskar samtliga deltagare välkomna till finalen.