Deltagarbevis

I det rådande läget med Covid-19 och inställda tävlingar kommer SWB förenkla deltagandet i höstens Breeders Trophy genom att ta bort avgiften för deltagarbevis och slopa kvalificeringskrav. Det innebär att Breeders Trophy-anslutna SWB-hästar mellan 4 och 7 år kan anmäla direkt till finalen på Flyinge 23 september – 4 oktober.

Som en stöttning för både uppfödare och ryttare inför höstens finaler kommer SWB tillsammans med samarbetspartnern Flyinge AB och Strömsholm under våren och sommaren att erbjuda en rad åtgärder och hjälpmedel som förberedelse inför tävlingen.  Ambitionen är att ge alla den bästa möjligheten att komma väl förberedda till tävlingen och att erbjuda riksanläggningarnas breda kunskapsbank när det gäller utbildning av unga hästar är ett led i detta. I vilken form de olika aktiviteterna kommer att genomföras beror på vilka rekommendationer som råder vid tillfället.

För att vi ska kunna nå dig som deltagare med information om förberedande aktiviteter är det viktigt att du löser ditt deltagarbevis via TDB som tidigare. Deltagarbeviset är utan kostnad och du förbinder dig inte till deltagande i finalen. Det garanterar dock inte plats i finalen och är inte heller ett krav för start.

Endast Breeders Trophy-anslutna hästar är berättigade att starta i finalen. Ett undantag är utlandsfödda hingstar godkända i SWB som får starta i “SWB Stallion Trophy”. Deltagarbevis för dessa hingstar löses i respektive åldersgrupp.

LÖS DELTAGARBEVIS VIA TDB – 0 kr

För dig som redan löst och betalt deltagarbevis 2020 kommer återbetalning av avgiften att ske via TDB. Observera att anmälan inte ska återtas.

Proposition för SWB Equestrian Weeks och Breeders Trophy kommer att publiceras i augusti.

För fullständiga regler, se HÄR.