Regler 

Allmänna regler för samtliga grenar

Final
Finalen i fälttävlan går den 12-13 september på Strömsholm.
Finalerna i dressyr går den 22-27 september och hoppning 30 september – 4 oktober på Flyinge,

Startberättigade
Startberättigade  är svenskfödda hästar, i åldrarna tre till sju år, grundregistrerade i SWB. Fyra, fem och sexåriga hästar ska vara anslutna till Breeders Trophy. För information angående Breeders Trophy-anslutning läs här.

Deltagarbevis
För att vi ska kunna nå dig som deltagare med information om förberedande aktiviteter är det viktigt att du löser ditt deltagarbevis via TDB som tidigare. Deltagarbeviset är utan kostnad och du förbinder dig inte till deltagande i finalen. Det garanterar dock inte plats i finalen och är inte heller ett krav för start. För information, se HÄR.

Regler
Se nedan under respektive åldersgrupp och gren

 

 

 

 

Utrustning
Enligt TR. Tillägg för 4-åriga dressyrhästar (semifinal och final): Ryttaren får ha spö med sig in på banan. Efter tydlig startsignal måste spöt släppas. Alltså inget spö vid själva tävlingsmomentet.
För 3-åriga hästar gäller SWBs regelverk. 

Fölston (FS)
Ston som har haft föl tidigast som 4-åringar får starta i årgången under sin egen. Gäller 5-, 6- och 7-åriga ston grundregistrerade i SWB och anslutna till Breeders Trophy. Diplomston (ston som erhållit diplom vid unghästtest) som har registrerad avkomma erhåller gratis deltagarbevis, se SWBs hemsida för mer information.
Före finalstart får ett år äldre fölston endast starta i de klasser (enligt TR) som gäller den årgång de ska starta final i.
För dräktigt sto gäller följande:  Dräktigt sto i 5 – 11 månaden samt sto med föl yngre än 4 månader får ej delta enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR).

SWB Stallion Trophy 
SWB Stallion Trophy är en klass där hingstar godkända i SWB kan delta. Såväl svenskfödda som utlandsfödda hingstar godkända i SWB är startberättigade i klassen. SWB Stallion Trophy kommer att gå som klass i klassen under Breeders Trophy. Kval- och finalregler som för övriga hästar.

Anmälan till final
Samtliga hästar som har kvalat till final ska anmälas dit via TDB och propositionen för Breeders Trophy 2020. Arrangerade klubbar är  Norrby Ryttarsällskap (fälttävlan) och Flyinge Hästsportklubb (dressyr och hoppning).

 

3-åringar

Dressyr

3-åriga hästar kvalar till final via SWBs unghästtest (tidigare 3-årstest). Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida.
Kvalgräns för dressyrhästar Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i gångarter enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2020. Poäng gångarter: De tre betygen skritt, trav och galopp ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7.

Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast starta en gren. Kvalade hästar ska anmälas till finalen via propositionen för Breeders Trophy 2020.

Finalens genomförande Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms ridna i skritt, trav och galopp. Nytt visningsprogram och bedömningsprotokoll för 3-åriga dressyrhästar 2020. Skritt visas på lång tygel. Trav visas under lättridning. Galopp visas i lätt sits. Domaren kan begära nedsutten ridning i såväl trav som galopp. Hästarna rids i grupp. SWBs Rikssto-final kommer att genomföras som klass i klassen. Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida.

Startordning Rikssto-deltagarna går först i klassen, lottad ordning. Därefter övriga hästar, lottad ordning.

Licensregler  Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas.

Hoppning

3-åriga hästar kvalar till final via SWBs unghästtest (tidigare 3-årstest). Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida.

Kvalgräns för hopphästar
Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i hoppning enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2020. Poäng hoppning: De tre betygen galopp, hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7.
Kvalade hästar ska anmälas till final via TDB enligt propositionen för Breeders Trophy 2020. Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast starta en gren.

Finalens genomförande
Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms i löshoppning: hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck. SWBs Rikssto-final kommer att genomföras som klass i klassen. Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida.

Startordning Rikssto-deltagarna går först i klassen, lottad ordning. Därefter övriga hästar, lottad ordning.

Licensregler  Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas.

4-åringar

Dressyr

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande Finalen är uppdelat på två omgångar.
Finalomgång 1 Hästarna rids under egen ryttare i kommenderade grupper efter domarens anvisningar (uppläsare), visningsprogram enligt kval. Hästarna bedöms av markdomare och de totalt 10 bästa går vidare till finalomgång 2. Vid likaplacerade i omgång 1 avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna.

Lottad startordning.

Finalomgång 2 med testryttare. Hästar kvalade till finalomgång 2 rids av en testryttare. Hästarna går i grupper om två. Testryttaren delar ut två poäng per häst. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. Det genomsnittliga resultatet från omgång 1 och 2 kommer att utgöra hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 1.
En markdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen. Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger.

Starordning efter placering i finalomgång 1: placerade 6-10 startar först i lottad ordning, därefter  placerade 1-5 i lottad ordning.

Hoppning

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande

Finalomgång 1 
1,00 hoppning
Ett domarteam bedömer hästarna som hoppar en bana med 9 hinder, 10 språng, dvs. en kombination. Höjd 1.05 meter. Banan i en linje i höger och en i vänster båge. En linje på rakt spår. Varierande antal galoppsprång mellan hindren. Första hindret ej relaterat till andra hindret. Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.

Lottad startordning

Finalomgång 2
1,00 hoppning
De 25 bästa hästarna från finalomgång 1 får delta i slutfinal dag 2. Poängen sammanräknas för både dag 1 och dag 2. Höjd 1.00 meter, dessutom kan banan justeras i samråd domare – banbyggare.

I övrigt enligt finalomgång 1. Omvänd startordning tillämpas. Vid likaplacerade avgör totalpoängen i finalomgång 2, och därefter betyget för teknik och förmåga dag 2.

OBS! Följande utgår tillfälligt 2020: De hästar som inte kvalar till finalomgång 2 får starta en lättare bana dag 2. Klassen går före slutfinalen och går i bedömning A.

Fälttävlan

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Breeders Trophy för 4-åringar – motsvarande H90 (inga kval krävs)

Finalens genomförande 
Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner.
Dressyr
Dressyren rids på minst 20 x 60 m bana, 2 ekipage på banan samtidigt. Visningsprogram (med uppläsare).
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10

Banhoppning
Hindermått 0.95 m, tempo 300 m/min. 9 hinder, 10 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första olydnad bestraffas med – 0,5, andra olydnad– 1, andra olydnad på samma hinder -2, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10.

Terrängprov
Hindermått 0.90 m, tempo 480 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning. Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för sporten:  Maxpoäng 2

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) + lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

5-åringar

Dressyr

 

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande
Finalen är uppdelad på två omgångar. Finalomgång 1 bedöms gemensamt av två dressyrdomare och finalomgång 2 av tre domare.

Finalomgång 1
FEI inledande program för 5-åriga hästar. Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1.
Lottad startordning
Finalomgång 2
FEI finalprogram för 5-åriga hästar. De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar. (Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger)
Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 7-12 startar först i lottad ordning, därefter  placerade 1-6 i lottad ordning

Hoppning

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande
Finalen genomförs i tre omgångar

Finalomgång 1
1,20 hoppning. Bed. A. Öppen för samtliga kvalde hästar.

Finalomgång 2
1,20 hoppning
Samtliga hästar med 4 fel eller färre i finalomgång 1 går vidare till finalomgång 2. Hästar med fler än 4 fel i finalomgång 1 går till consolation i 1,15 hoppning bed. A, rids före finalomgång 2.
Samtliga hästar startar på noll fel. Finalomgång 2 bedöms av domare.
Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.

Finalomgång 3
1,25 hoppning
För de 12 högst bedömda hästarna från finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör betyget för teknik och förmåga. Är även detta lika för tolfteplacerade går alla dessa hästar till finalomgång 3.
De 12 finalhästarna rids av testryttare, över en bana anpassad för testridning i hoppning. Hästarna visas i grupper om två. Testryttaren sätter två betyg för varje häst 1. Ridbarhet 2. Utvecklingsbarhet och framtidsutsikter. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. En överdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen.
Det totala resultatet från omgång 2 och 3 är hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 2.
Startordning i finalomgångarna
Omgång 1 Lottning
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist.
Omgång 3
Lottad startordning

Antal hästar/ryttare och klass.
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar har inte rätt till  startmellanrum enligt TR.

Fälttävlan

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Observera att kval enligt SvRf för respektive klass måste vara uppfyllda. Länk till fälttävlansreglemente.

Breeders Trophy för 5-åringar – motsvarande H100 (SvRfs kval till H100 krävs)

Finalens genomförande
Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner
Dressyr
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Hästarna går i grupper om två. Program efter uppläsare.
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10

Banhoppning
Hindermått 1.05 m, tempo 300 m/min max 11 hinder, 12 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första olydnad bestraffas med – 0,5, andra olydnad – 1, andra olydnad på samma hinder -2, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10

Terrängprov
Hindermått 1.00 m, tempo 500 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning. Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2.Maxpoäng 20
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för sporten:  Maxpoäng 2

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) + lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

6-åringar

Dressyr

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande
Finalen är uppdelad på två omgångar. Finalomgång 1 bedöms gemensamt av två dressyrdomare coh finalomgång 2 av tre domare.
Finalomgång 1 FEI inledande program för 6-åriga hästar
Lottad startordning
Finalomgång 2 FEI finalprogram för 6-åriga hästar.
Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1
De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar.
(Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger)
Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 7-12 startar först i lottad ordning, därefter  placerade 1-6 i lottad ordning

 

 

 

 

 

Hoppning

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Breeders Trophy för 6-åriga hopphästar ingår i Lövsta Future Challenge Jumping.

Finalernas genomförande
Finalen rids i tre omgångar.

Finalomgång 1
1,25 hoppning bed. A. Öppen för samtliga kvalade hästar.

Finalomgång 2
1,30 hoppning bed. A.
Öppen för hästar med färre än 12 fel i finalomgång 1. Hästar med 12 fel eller fler i finalomgång 1 går till consolation i 1,20 hoppning bed. A., rids före finalomgång 2.

Finalomgång 3
1,35 hoppning bed. A.
För de 25 bästa hästarna från finalomgång 1 och 2, dvs de med lägst antal totala fel efter finalomgång 1 och 2. Hästar med lika antal fel som häst nummer 25 går också till finalomgång 3.
Resultatet från de tre finalomgångarna läggs ihop. Segrare är den häst som har lägst antal fel efter tre finalomgångar. Vid lika lägst antal fel rids omhoppning enligt bedömning A1:a om segern. De som inte går till omhoppning och har totalt lika antal fel skiljs åt genom resultat i finalomgång 3 (fel/tid).
De fem högst placerade hästarna kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping som går under Gothenburg Horse Show 2020. Kvalificerad är även vinnaren av SWB Stallion Trophy för 6-åriga hopphästar.
Kvalregler för Lövsta Future Challenge Jumping

Startordning i finalomgångarna
Omgång 1 Lottning
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist.
Omgång 3 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 och 2 startar sist.
Vid lika antal fel lottas inbördes startordning
Antal hästar/ryttare och klass
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas.
Ryttare som rider fler hästarhar inte rätt till startmellanrum enligt TR.

 

 

Fälttävlan

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Observera att kval enligt SvRf för respektive klass måste vara uppfyllda. Länk till fälttävlansreglemente.

Breeders Trophy för 6-åringar – motsvarande CCN2*-S med anpassat terrängmoment för unga hästar (SvRfs kval till CCN2*-S krävs)

Finalens genomförande
Finalen rids som en CCN2*-S med anpassat terrängmoment för unga hästar. Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner.
Dressyr
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Dressyrprogram CCI2* 2015 (A). Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10
Banhoppning
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,25 första olydnad bestraffas med – 0,25, andra olydnad – 0,5, andra olydnad på samma hinder -1, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10.
Terrängprov
Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning.
Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för sporten:  Maxpoäng 2

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) + lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng. Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

 

7-åringar

Dressyr

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande
Finalen rids i två omgångar.
Omgångarna bedöms av tre domare.
Finalomgång 1 rids i FEI:s inledande program för 7-åriga hästar
Lottad startordning
Finalomgång 2 rids i  FEI:s finalprogram för 7-åriga hästar Samtliga anmälda hästar startar i omgång 1 De 8 främst placerade i omgång 1 kvalificerar sig till omgång 2. Vid likaplacerade i slutfinal avgör poängen i omgång 1.

Startordning i slutfinal: Placerade 5-8  i omgång 1, startar som nummer 1-4 , lottad ordning. Placerade 1-4 i omgång 1 lottas också och får startnummer 5-8. Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger.

Hoppning

Regler – uppdaterade 2020-04-09

Finalens genomförande
Rids i två klasser.

Finalklass 1
1,35 hoppning bed. två faser A:0/A:0 (TR III mom 317.4.3).

Finalklass 2
1,40 hoppning bed A:1a
För de 18 främst placerade i finalklass 1. Vid lika placering i klass 1 på 18.e plats går samtliga dessa till klass 2. Resultat från klass 1 tas inte med till klass 2. Hästar som inte kvalar till finalklass 2 kan starta consolation i 1,30
hoppning bed A:0. Klassen rids före finalomgång 2. Lottad startordning.

Startordning i finalomgångarna
Finalklass 1
Lottning
Finalklass 2
Omvänd startordning. Vinnaren i omgång 1 startar sist.
Lottning

Antal hästar/ryttare och klass
Högst två hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar har inte rätt till startmellanrum enligt TR:

SWB Stallion Trophy

Dressyr och hoppning

Startberättigade i SWB Stallion Trophy är hingstar godkända för avel i SWB.
Hingstarna ska vara berättigade till ordinarie hingstlicens. Vilket innebär att hingstens ägare/företrädare skickat in erforderliga handlingar för ordinarie licens.  Betäckningslicens behöver ej vara löst för innevarande år.
Tävlingen genomförs under Breeders Trophy. SWB Stallion Trophy går som en klass i klassen i respektive årgång och gren, en vinnare koras per årgång och gren. Kriterier för att vinnare av, samt andra- och tredjeplacerad i, SWB Stallion Trophy ska koras för de 4- till 7-åriga hingstarna är att hingstens resultat ska motsvara en tiondeplacering eller bättre i finalomgången.
Prisutdelning i SWB Stallion Trophy hålls i samband med prisutdelning i Breeders Trophy samt 3- och 7-årschampionat.
Vinnande hingst i 6-årsklassen hoppning kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping. Finalen avgörs under Göteborg Horse Show 2021.
Finalregler är samma som för övriga hästar, se under respektive årgång och gren. Förtydligande: Breeders Trophy-anslutna godkända hingstar ingår i både Breeders Trophy och SWB Stallion Trophy.
Anmälan till SWB Stallion Trophy sker via propositionen till Breeders Trophy. Anmäl till aktuell årgång och gren.