Kval- och finalregler 

Allmänna regler för samtliga grenar

Kvaltävlingar och final
Breeders Trophy är uppdelat i kvaltävlingar och final. Kval genomförs på Svenska Ridsportförbundets tävlingar, SWBs unghästtester och för 4-åriga hästar på Swede Horse semifinaler.
Finalerna i dressyr går den 23-27 september på Flyinge, samtidigt som Saab International Grand Prix.
Finalerna i hoppning och fälttävlan går den 30 september-4 oktober på Flyinge och kommer då att genomföras tillsammans med ATG Riders League och ATG Riders League Grand Prix. Arrangerande klubb är Flyinge Hästsportklubb.

Startberättigade
Startberättigade i kval- och finalklasser är svenskfödda hästar, i åldrarna tre till sju år, grundregistrerade i SWB. Fyra, fem och sexåriga hästar ska vara anslutna till Breeders Trophy. För information angående Breeders Trophy-anslutning läs här.

Deltagarbevis
För att kunna kvala till final ska ett deltagarbevis vara betalt före start i kvaltävling. Undantaget är 3-åriga hästar som ej behöver deltagarbevis. Deltagarbeviset kostar 920 kr och betalas via Tävlingsdatabasen, TDB. 

Deltagarbevis kan även lösas retroaktivt till en förhöjd avgift, 3000 kr inkl moms. När hästen uppnått kvalgräns ska ett mejl skickas till info@swedehorse.se där hästens namn, registreringsnummer samt kvaltävling och resultat anges. Hästar kvalade till final publiceras här.

Kvalperiod 2020
1 mars –  13 september (dressyr), 1 mars – 20 september (hoppning, fälttävlan)

Kval- och finalregler
Se nedan under respektive åldersgrupp och gren

Kval i utlandet
Vid eventuellt kval utomlands kontakta Swede Horse 046-646 58 eller lottis.levin@swb.org.

 

 

 

Utrustning
Enligt TR. Gäller kval- och finaltävlingar. Tillägg för 4-åriga dressyrhästar (semifinal och final): Ryttaren får ha spö med sig in på banan. Efter tydlig startsignal måste spöt släppas. Alltså inget spö vid själva tävlingsmomentet.
För 3-åriga hästar gäller SWBs regelverk. 

Fölston (FS)
Ston som har haft föl tidigast som 4-åringar får starta i årgången under sin egen. Gäller 5-, 6- och 7-åriga ston grundregistrerade i SWB och anslutna till Breeders Trophy. Diplomston (ston som erhållit diplom vid unghästtest) som har registrerad avkomma erhåller gratis deltagarbevis, se SWBs hemsida för mer information.
Före finalstart får ett år äldre fölston endast starta i de klasser (enligt TR) som gäller den årgång de ska starta final i.
För dräktigt sto gäller följande:  Dräktigt sto i 5 – 11 månaden samt sto med föl yngre än 4 månader får ej delta enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR).

SWB Stallion Trophy 
SWB Stallion Trophy är en klass där hingstar godkända i SWB kan delta. Såväl svenskfödda som utlandsfödda hingstar godkända i SWB är startberättigade i klassen. SWB Stallion Trophy kommer att gå som klass i klassen under Breeders Trophy. Kval- och finalregler som för övriga hästar.

Hästar direktkvalade till final 2020.
Finalvinnare under Breeders Trophy 2019.
Hingstar som genomfört godkänt bruksprov under 2020.
Ston som deltagit i sista finalomgång 2019 och under betäckningssäsongen 2020 betäckts via embryotransfer är direktkvalade till finalomgång 1, 2020.
Samtliga direktkvalade hästar ska ha deltagarbevis samt anmälas till final enligt propositionen för Breeders Trophy 2020.

Anmälan till final
Samtliga hästar som har kvalat till final ska anmälas dit via TDB och propositionen för Breeders Trophy 2020. Arrangerade klubb är Flyinge Hästsportklubb.

Alla nyheter för 2020 i kursiv text.

3-åringar

Dressyr

3-åriga hästar kvalar till final via SWBs unghästtest (tidigare 3-årstest). Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida.
Kvalgräns för dressyrhästar Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i gångarter enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2020. Poäng gångarter: De tre betygen skritt, trav och galopp ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7.

Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast starta en gren. Kvalade hästar ska anmälas till finalen via propositionen för Breeders Trophy 2020.

Finalens genomförande Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms ridna i skritt, trav och galopp. Nytt visningsprogram och bedömningsprotokoll för 3-åriga dressyrhästar 2020. Skritt visas på lång tygel. Trav visas under lättridning. Galopp visas i lätt sits. Domaren kan begära nedsutten ridning i såväl trav som galopp. Hästarna rids i grupp. SWBs Rikssto-final kommer att genomföras som klass i klassen. Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida.

Startordning Rikssto-deltagarna går först i klassen, lottad ordning. Därefter övriga hästar, lottad ordning.

Licensregler  Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas.

Hoppning

3-åriga hästar kvalar till final via SWBs unghästtest (tidigare 3-årstest). Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida.

Kvalgräns för hopphästar
Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i hoppning enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2020. Poäng hoppning: De tre betygen galopp, hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7.
Kvalade hästar ska anmälas till final via TDB enligt propositionen för Breeders Trophy 2020. Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast starta en gren.

Finalens genomförande
Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms i löshoppning: hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck. SWBs Rikssto-final kommer att genomföras som klass i klassen. Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida.

Startordning Rikssto-deltagarna går först i klassen, lottad ordning. Därefter övriga hästar, lottad ordning.

Licensregler  Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas.

4-åringar

Dressyr

4-åriga dressyrhästar kvalar till final via SWBs Ridhästtest eller Swede Horse semifinaler (tidigare dressyruttagningar).

Kval via SWBs Ridhästtest för 4-åriga hästar Häst som uppnått gångartspoäng 8,0 är kvalad till final. Gångartspoängen är lika med summan av betygen för skritt, trav, galopp och temperamentsbetyg gångarter, delat med 4. Inget gångartsbetyg under 7. För information om SWBs unghästtest se www.swb.org .

Kval via Swede Horse semifinaler Hästen visas under ryttare efter domarens anvisningar (uppläsare) och inte via programridning. Ekipaget får ett sammanfattande betyg innefattande: gångarter, elasticitet, ridbarhet, form och utvecklingsbarhet. Även ryttarens sätt att rida hästen ingår i bedömningen. Samtliga hästar som har uppnått minst 7,8 poäng (78 %) kvalar till final. Visningsprogrammet kan du hitta här.

Semifinaler 2020 – propositioner på TDB under respektive arrangör.
22 augusti, Alingsås Ryttarsällskap
5 september, Stävie Ryttarförening och Mantorpsryttarna
6 september, Enköpings Ridklubb
13 september, Osbyortens Ryttarförening

ev. även Tingsryds Kör- och Ridklubb

Finalens genomförande Finalen är uppdelat på två omgångar.
Finalomgång 1 Hästarna rids under egen ryttare i kommenderade grupper efter domarens anvisningar (uppläsare), visningsprogram enligt kval. Hästarna bedöms av markdomare och de totalt 10 bästa går vidare till finalomgång 2. Vid likaplacerade i omgång 1 avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna.

Lottad startordning.

Finalomgång 2 med testryttare. Hästar kvalade till finalomgång 2 rids av en testryttare. Hästarna går i grupper om två. Testryttaren delar ut två poäng per häst. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. Det genomsnittliga resultatet från omgång 1 och 2 kommer att utgöra hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 1.
En markdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen. Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger.

Starordning efter placering i finalomgång 1: placerade 6-10 startar först i lottad ordning, därefter  placerade 1-5 i lottad ordning.

Hoppning

4-åriga hopphästar kvalar till final via SWBs Ridhästtest eller Swede Horse semifinaler. Hästen får endast starta två semifinaler.

Kval via Swede Horse semifinal
Dag 1 
1,00 hoppning.
Ett domarteam bedömer hästarna som hoppar en bana med 9 hinder, 10 språng, dvs. en kombination. Höjd 1.00 meter. Banan i en linje i höger och en i vänster båge. En linje på rakt spår. Varierande antal galoppsprång mellan hindren, dock ej under fem. Första hindret ej relaterat till andra hindret. Vattenmatta får förekomma. Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund.
Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.
Dag 2 
1,00 hoppning
De 50 % bästa hästarna från dag 1 kvalificerar sig till dag 2. Eventuella direktkvalade hästar (direktkvalade via Bruksprov eller Unghästtest) som kvalar till dag 2 räknas inte in i 50 %. Höjd 1.00 meter, dessutom kan banan justeras i samråd domare – banbyggare. I övrigt enligt dag 1. Omvänd startordning tillämpas. Till final från respektive semifinal går de hästar som är bland de 25 % bästa (räknat på antalet hästar som kvalat till dag 2) enligt resultatlistan efter dag 2 (resultat från dag 1 och dag 2 summeras).
Eventuella direktkvalade hästar ska inte räknas in i 25 %. Ryttare till direktkvalad häst ska meddela arrangören.

Semifinalplatser 2020 propositioner på TDB under respektive arrangör
19-23 augusti, Champion of the Youngsters, Grevagården
12-13 september, Jönköpings Fältrittklubb och Strömsholms Ridsportförening
16-17 september, Flyinge Hästsportklubb

Kval via SWBs Ridhästtest för 4-åriga hästar Kvalade till final via SWBs ridhästtest för 4-åriga hästar är de hästar som uppnått hoppbetyg 8,0 dvs summan av betygen för uppsutten hoppning och temperamentsbetyg uppsutten hoppning, delad med 2. Inget hoppbetyg under 7. För mer information om SWBs unghästtest se www.swb.org.

Finalens genomförande

Finalomgång 1 
1,00 hoppning
Ett domarteam bedömer hästarna som hoppar en bana med 9 hinder, 10 språng, dvs. en kombination. Höjd 1.05 meter. Banan i en linje i höger och en i vänster båge. En linje på rakt spår. Varierande antal galoppsprång mellan hindren. Första hindret ej relaterat till andra hindret. Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.

Lottad startordning

Finalomgång 2
1,00 hoppning
De 50 % bästa hästarna från dag 1 får delta i slutfinal dag 2. Poängen sammanräknas för både dag 1 och dag 2. Höjd 1.00 meter, dessutom kan banan justeras i samråd domare – banbyggare.

I övrigt enligt dag 1. Omvänd startordning tillämpas. Vid likaplacerade avgör totalpoängen i finalomgång 2, och därefter betyget för teknik och förmåga dag 2. De hästar som inte kvalar till finalomgång 2 får starta en lättare bana dag 2. Klassen går före slutfinalen och går i bedömning A.

Fälttävlan

4-åriga fälttävlanshästar kvalar till final via SWBs Ridhästtest eller Swede Horse semifinaler.

Kval till final via SWBs ridhästtest
Genomfört SWBs ridhästtest med hoppbetyg (endast uppsutten hoppning) 7,5, dvs de två hoppbetygen delat med 2 och inget delbetyg under 7 samt en H90TP utan hinderfel.

Kval till final via Swede Horse semifinaler.
Semifinaler 2020 i augusti/september. Datum ej fastställt 2020-02-27
Gärds Ryttarförening och Katrineholms Ryttarförening (Stall Nilslund)

Semfinalens genomförande
Hästarna kommer att dömas (ej poängbedömas) av en domare som även väljer ut vilka hästar som kvalar till final. Hästarna visas i grupp i alla tre gångarter, hoppning över banhoppningshinder samt terränghinder. Allt sker som en visning i anslutning till terrängbanan.
Utrustning enligt TR. Vi rekommenderar en utrustning som fungerar för hela visningen (tex enligt TR hoppning). Ryttare ska bära utrustning för terrängritt vid hoppning av terränghinder.

Finalens genomförande 
Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner.
Dressyr
Dressyren rids på minst 20 x 60 m bana, 2 ekipage på banan samtidigt. Visningsprogram (med uppläsare).
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10

Banhoppning
Hindermått 0.95 m, tempo 300 m/min. 9 hinder, 10 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första olydnad bestraffas med – 0,5, andra olydnad– 1, andraolydnad på samma hinder -2, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10.

Terrängprov
Hindermått 0.90 m, tempo 480 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning. Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för sporten:  Maxpoäng 2

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) + lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

5-åringar

Dressyr

5-åriga dressyrhästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval via tävling
Kvalificerade till final är hästar som vid ett tillfälle uppnått kvalprocent enligt nedan: FEI inledande program för 5-åriga hästar – kvalgräns 74 % eller FEI finalprogram för 5-åriga hästar – kvalgräns 72 %
Aktuella program kan skrivas ut direkt från Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se.

Finalens genomförande
Finalen är uppdelad på två omgångar. Finalomgång 1 bedöms gemensamt av två dressyrdomare och finalomgång 2 av tre domare.

Finalomgång 1
FEI inledande program för 5-åriga hästar. Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1.
Lottad startordning
Finalomgång 2
FEI finalprogram för 5-åriga hästar. De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar. (Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger)
Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 7-12 startar först i lottad ordning, därefter  placerade 1-6 i lottad ordning

Hoppning

5-åriga hopphästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval till final via tävling Kvalade till finalomgång 1 är de 5-åriga hästar som genomfört minst tre felfria 1.20 hoppningar (resultat från 1.25 hoppning likställes med 1.20 hoppning).  Endast starter gjorda i avd B samt starter gjorda i klasser endast öppna för unghästar (tex. Falsterbo, Champion of the Youngster mfl.) är kvalificerande.

Finalens genomförande
Finalen genomförs i tre omgångar

Finalomgång 1
1,20 hoppning. Bed. A. Öppen för samtliga kvalde hästar.

Finalomgång 2
1,20 hoppning
Samtliga hästar med 4 fel eller färre i finalomgång 1 går vidare till finalomgång 2. Hästar med fler än 4 fel i finalomgång 1 går till consolation i 1,15 hoppning bed. A, rids före finalomgång 2.
Samtliga hästar startar på noll fel. Finalomgång 2 bedöms av domare.
Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.

Finalomgång 3
1,25 hoppning
För de 12 högst bedömda hästarna från finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör betyget för teknik och förmåga. Är även detta lika för tolfteplacerade går alla dessa hästar till finalomgång 3.
De 12 finalhästarna rids av testryttare, över en bana anpassad för testridning i hoppning. Hästarna visas i grupper om två. Testryttaren sätter två betyg för varje häst 1. Ridbarhet 2. Utvecklingsbarhet och framtidsutsikter. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. En överdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen.
Det totala resultatet från omgång 2 och 3 är hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 2.
Startordning i finalomgångarna
Omgång 1 Lottning
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist.
Omgång 3
Lottad startordning

Antal hästar/ryttare och klass.
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar har inte rätt till  startmellanrum enligt TR.

Fälttävlan

 

5-åriga fälttävlanshästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan

Kval till final
Ett alternativ ska vara uppfyllt för kval till final:
En H100 med minst 60% i dressyrmomentet, max ett nedslag i banhoppning och terrängmoment utan hinderfel.
alternativt
Placering i en fälttävlan H100
alternativt
En TH100 med minst 7,0 i poäng (exklusive tidsfel) samt en genomförd fälttävlan H100.
Ryttare och häst kvalificerar sig var för sig.


Finalens genomförande

Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner
Dressyr
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Hästarna går i grupper om två. Program efter uppläsare.
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10

Banhoppning
Hindermått 1.05 m, tempo 300 m/min max 11 hinder, 12 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första olydnad bestraffas med – 0,5, andra olydnad – 1, andra olydnad på samma hinder -2, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10

Terrängprov
Hindermått 1.00 m, tempo 500 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning. Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2.Maxpoäng 20
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för sporten:  Maxpoäng 2

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) + lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

6-åringar

Dressyr

6-åriga dressyrhästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval via tävling
Aktuella program kan skrivas ut direkt från Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se.
Kvalificerade till final går hästar som vid ett tillfälle uppnått kvalprocent enligt nedan:
FEI inledande program för 6-åriga hästar – kvalgräns 72 % eller
FEI finalprogram för 6-åriga hästar – kvalgräns 70 %

Finalens genomförande
Finalen är uppdelad på två omgångar. Finalomgång 1 bedöms gemensamt av två dressyrdomare coh finalomgång 2 av tre domare.
Finalomgång 1 FEI inledande program för 6-åriga hästar
Lottad startordning
Finalomgång 2 FEI finalprogram för 6-åriga hästar.
Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1
De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar.
(Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger)
Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 7-12 startar först i lottad ordning, därefter  placerade 1-6 i lottad ordning

 

 

 

 

 

Hoppning

6-åriga hopphästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan. Breeders Trophy för 6-åriga hopphästar ingår i Lövsta Future Challenge Jumping.

Kval till final via tävling
Kvalade till finalomgång 1 är de 6-åriga hästar som genomfört minst två felfria 1.30 hoppningar och/eller 1,35 hoppningar.  Endast starter gjorda i avd B samt i klasser endast öppna för unghästar (tex. Falsterbo, Champion of the Youngster mfl.) är kvalificerande.

Finalernas genomförande
Finalen rids i tre omgångar.

Finalomgång 1
1,25 hoppning bed. A. Öppen för samtliga kvalade hästar.

Finalomgång 2
1,30 hoppning bed. A. 
Öppen för hästar med färre än 12 fel i finalomgång 1. Hästar med 12 fel eller fler i finalomgång 1 går till consolation i 1,20 hoppning bed. A., rids före finalomgång 2.

Finalomgång 3
1,35 hoppning bed. A.
För de 25 bästa hästarna från finalomgång 1 och 2, dvs de med lägst antal totala fel efter finalomgång 1 och 2. Hästar med lika antal fel som häst nummer 25 går också till finalomgång 3. 
Resultatet från de tre finalomgångarna läggs ihop. Segrare är den häst som har lägst antal fel efter tre finalomgångar. Vid lika lägst antal fel rids omhoppning enligt bedömning A1:a om segern. De som inte går till omhoppning och har totalt lika antal fel skiljs åt genom resultat i finalomgång 3 (fel/tid). 
De fem högst placerade hästarna kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping som går under Gothenburg Horse Show 2020. Kvalificerad är även vinnaren av SWB Stallion Trophy för 6-åriga hopphästar.
Kvalregler för Lövsta Future Challenge Jumping

Startordning i finalomgångarna
Omgång 1 Lottning
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist.
Omgång 3 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 och 2 startar sist.
Vid lika antal fel lottas inbördes startordning
Antal hästar/ryttare och klass
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas.
Ryttare som rider fler hästarhar inte rätt till startmellanrum enligt TR.

 

 

Fälttävlan

6-åriga fälttävlanshästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan

Kval till final 
Hästen ska ha uppnått två kvalresultat. Båda resultaten kan uppnås i H100.
H100 med minst 60% i dressyrmomentet, felfri banhoppning och terrängmoment utan hinderfel, alternativt placering i H100.
CCN2*-S med minst 60% i dressyrmomentet, max 4 fel på hinder i hoppmomentet och terrängmoment utan hinderfel, alternativt placering i CCN2-S*.
H100-kvalen går att byta ut mot resultat i CCN2*.
Ryttare och häst kvalificerar sig var för sig.
Finalens genomförande
Finalen rids som en CCN2*-S med anpassat terrängmoment för unga hästar. Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner.
Dressyr
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Dressyrprogram CCI2* 2015 (A). Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10
Banhoppning
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,25 första olydnad bestraffas med – 0,25, andra olydnad – 0,5, andra olydnad på samma hinder -1, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10.
Terrängprov
Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning.
Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för sporten:  Maxpoäng 2

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) + lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng. Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

 

7-åringar

Dressyr

7-åriga dressyrhästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval via tävling
Kvalificerade till final är hästar som vid ett tillfälle uppnått kvalprocent enligt nedan:
Samtliga S:t George-program – kvalgräns 63 % alternativt Msv A1 – kvalgräns 64 %.
Kval via FEI:s 7-årsprogram –  totalprocent (tekniskt + allmänt intryck) på 70 %.
Aktuella program kan skrivas ut direkt från Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se.

Finalens genomförande
Finalen rids i två omgångar.
Omgångarna bedöms av tre domare.
Finalomgång 1 rids i FEI:s inledande program för 7-åriga hästar
Lottad startordning
Finalomgång 2 rids i  FEI:s finalprogram för 7-åriga hästar Samtliga anmälda hästar startar i omgång 1 De 8 främst placerade i omgång 1 kvalificerar sig till omgång 2. Vid likaplacerade i slutfinal avgör poängen i omgång 1.

Startordning i slutfinal: Placerade 5-8  i omgång 1, startar som nummer 1-4 , lottad ordning. Placerade 1-4 i omgång 1 lottas också och får startnummer 5-8. Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger.

Hoppning

7-åriga hopphästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval till final via tävling
Kval sker på nationell/*** eller elittävling/*****/****.
Kvalade till final, omgång 1, är de 7-åriga hästar som genomfört lägst en felfri grundhoppning i 1.35 och en felfri grundhoppning i 1.40 hoppning, bedömning A, A:0, A.1a eller två faser. Vid hoppning i två faser skall båda faserna vara felfria. Ackumulatorhoppning eller bed. C räknas inte som kvalklasser.

Finalens genomförande
Rids i två klasser.

Finalklass 1
1,35 hoppning bed. två faser A:0/A:0 (TR III mom 317.4.3).

Finalklass 2
1,40 hoppning bed A:1a
För de 18 främst placerade i finalklass 1. Vid lika placering i klass 1 på 18.e plats går samtliga dessa till klass 2. Resultat från klass 1 tas inte med till klass 2. Hästar som inte kvalar till finalklass 2 kan starta consolation i 1,30 hoppning bed A:0. Klassen rids före finalomgång 2.

Startordning i finalomgångarna
Finalklass 1
Lottning
Finalklass 2
Omvänd startordning. Vinnaren i omgång 1 startar sist.
Consolation
Lottning

Antal hästar/ryttare och klass
Högst två hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar har inte rätt till startmellanrum enligt TR:

SWB Stallion Trophy

Dressyr och hoppning

Startberättigade i SWB Stallion Trophy är hingstar godkända för avel i SWB.
Hingstarna ska vara berättigade till ordinarie hingstlicens. Vilket innebär att hingstens ägare/företrädare skickat in erforderliga handlingar för ordinarie licens.  Betäckningslicens behöver ej vara löst för innevarande år.
Tävlingen genomförs under Breeders Trophy. SWB Stallion Trophy går som en klass i klassen i respektive årgång och gren, en vinnare koras per årgång och gren. Kriterier för att vinnare av, samt andra- och tredjeplacerad i, SWB Stallion Trophy ska koras för de 4- till 7-åriga hingstarna är att hingstens resultat ska motsvara en tiondeplacering eller bättre i finalomgången.
Prisutdelning i SWB Stallion Trophy hålls i samband med prisutdelning i Breeders Trophy samt 3- och 7-årschampionat.
Vinnande hingst i 6-årsklassen hoppning kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping. Finalen avgörs under Göteborg Horse Show 2021.
Kval- och finalregler är samma som för övriga hästar, se under respektive årgång och gren. Förtydligande: Breeders Trophy-anslutna godkända hingstar ingår i både Breeders Trophy och SWB Stallion Trophy.
Anmälan till SWB Stallion Trophy sker via propositionen till Breeders Trophy. Anmäl till aktuell årgång och gren.